Nina Säbom driver Värmdö PT-studio och projektet New Body Challenge. I det här avsnittet berättar Nina om hur hon använder träning och kost som verktyg för att uppnå remarkabla resultat hos sina klienter.

Har du någon fråga, synpunkt eller idé? Mejla oss på info@nutribe.com