Fetter är ett spännande ämne inom näringsläran. Som bränsle har det högt energiinnehåll, men kan bara användas som bränsle under låg- till medelintensivt arbete. Dessutom har fetter många andra effekter på våra kroppar. I det här avsnittet avhandlas många intressanta aspekter på fetter. Näringsnördarna är en podd från nutribe.com.