Omega-3 har kopplats till många positiva hälsoeffekter, särskilt de marina omega-3-källorna. Intag av fiskfetter har dessutom kopplats till minskad risk för hörselnedsättning, vilket är en åkomma som ökar med ökad ålder. 65 000 kvinnor följdes under arton år och bäst skyddseffekt fick de som åt minst två portioner fet fisk per vecka.

Annons