Artificiella sötningsmedel som aspartam och sukralos får många inom hälsobranschen att rynka på näsan. En utbredd uppfattning är att man hellre bör välja socker framför konstgjorda sötningsmedel. Vetenskapen pekar dock åt motsatt håll och även om sötningsmedel inte är nyttigt är det ett bra mycket bättre alternativ än socker.

I en ny studie publicerad i American Journal of Nutrition jämförde man effekten på kroppsvikt från fyra olika sötningsmedel mot socker under 12 veckor. Studien utfördes på överviktiga personer med ett brett åldersspann.

Studiedeltagarna fick dagligen dricka, beroende på kroppsvikt, 1,25-1,75 liter dryck sötad med socker, sukralos, aspartam, saccharin eller rebaudiosid A. Den sockerinnehållande drycken gav 400-560 kcal dagligen.

Efter studiens 12 veckor utvärderades kroppsvikt, energiintag, förbränning, aptit och glukostolerans (ett mått som beskriver hur när man ligger att utveckla diabetes typ II).

Resultaten visade att socker ökade kroppsvikten mest, men även sackarin hade en viktökande effekt. Inget av de andra testade sötningsmedlen påverkade kroppsvikten. Märkligt nog påverkades inte glukosbelastningstestet för någon av grupperna. En förklaring till att socker inte gjorde det kan vara att studien endast pågick i 12 veckor.

Referens

Does low-energy sweetener consumption affect energy intake and body weight? A systematic review, including meta-analyses, of the evidence from human and animal studies. P J Rogers, P S Hogenkamp, C de Graaf, S Higgs, A Lluch, A R Ness, C Penfold, R Perry, P Putz, M R Yeomans, D J Mela. Int J Obes (Lond) 2016 Mar; 40(3): 381–394.