Nukleotider är byggstenarna för bland annat vår arvsmassa och har sålts som tillskott med motiveringen att de skulle stimulera muskeluppbyggnaden vid träning.

Tyvärr verkar inte nukleotider vara särskilt speciellt effektiva då det gäller muskelanabolismen. Däremot verkar de vara intressanta för den som vill boosta sitt immunförsvar. I en studie lät man en försöksgrupp äta 50 mg nukleotider per dag under två veckor.

Resultaten visade att halterna av vissa markörer för immunsystemet ökade markant jämfört med kontrollgruppen. Inte heller observerades några biverkningar. Nukleotider skulle därför kunna vara intressant för dig som lätt drabbas av infektioner.