Att äta stora mängder hårt industriprocessad mat är inte bra för hälsan. Bland annat innehåller de generellt mindre näring i form av mineraler och vitaminer. Forskning har också visat att de minskar förbränningen jämfört med oprocessad mat.

I en studie jämförde man den postprandiala termogenesen (den förbränningsökning som sker efter en måltid) mellan oprocessad mat som representerades av en fullkornsmacka med ost och processad mat som var vitt bröd med en industribehandlad ost.

Resultaten visade att förbränningen var 50% lägre med processad mat jämfört med den oprocessade varianten!