Alginater är en typ av mjuka, gelbildande fibrer som ofta används som konsistensgivande tillsatsämne i många industriellt processerade produkter. För dig som vill minska i vikt och öka mättnadskänslorna är alginater intressanta efter som de inte bara ger ökad volym åt tarminnehållet utan även minskar blodsockertoppar efter måltider.

I en studie undersökte man effekten av alginater på överviktiga som fick äta en kaloribegränsad kost. Där visade resultaten av försöksgruppen minskade mer i vikt trots att de fick lika mycket energi som kontrollgruppen.

Därmed finns det alltså ytterligare en intressant aspekt med att berika sin kost med alginater eller andra typer av mjuka, lösliga fibrer om man vill minska på kroppsfettet.