Turerna kring antioxidanttillskott har varit många. I slutet av 1990-talet var intresset på topp eftersom man började förstå den fulla vidden av vad dessa ämnen kan göra för vår hälsa. I teorin skyddar dessa fantastiska ämnen mot sjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. En slutsats som många drog var att det fanns hälsovinster i att äta antioxidanter som tillskott.

Tyvärr visar många stora studier att effekterna för gemene man är marginella. I mindre studier där man tittar på effekter för särskilt utsätta individer, ofta hjärtsjuka, rökare och idrottare ser man ofta positiva effekter.

I en utförd studie på Mallorca tittade man på effekten av antioxidanttillskott på fysisk prestationsförmåga. Prestationsförmågan mättes som maximal syreupptagningsförmåga (VO2-max). Dessutom mätte man hur mycket mjölksyra som bildades vid fysisk träning. Testpersonerna fick tillskott med 500 mg vitamin E och 30 mg av betakaroten per dag under nittio dagar. De sista femton dagarna fick de också c-vitamin tillskott på 1000 mg per dag och resultaten visade att både syreupptagningsförmåga och mjölksyraproduktionen påverkades positivt.