Vitamin D är ju bra för nästan allting har vi fått lära oss. I en ny studie undersökte man hur hälsan korrelerade till halten vitamin D i blodet hos knappt 15 000 personer. Personer delades upp i fem subgrupper med avseende på vitamin D-halt i blodet. Deltagarna följdes under tretton år och resultaten visade att höga halter av vitamin D minskade risken för benskörhet, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Märkligt nog såg man inga skyddseffekter mot cancer, men dödligheten var lägst i den grupp som hade mest vitamin D i blodet.