GMO-ris ger minskad halt av arsenik

28 november 2018
KATEGORI: Hälsa | Notis
ÄMNE: arsenik | GMO | ris
KATEGORI: Hälsa | Notis
ÄMNE: arsenik | GMO | ris

Förkortningen , GenModfierade Organsimer, har en negativ klang för gemene man. Begreppet för ofta tankarna till onaturlig och, för många, även giftig mat. Mycket dåligt har skapats genom GMO, men faktiskt även bra produkter. Om resultatet blir bra eller dåligt beror förstås på hur man förändrar organismen i fråga.

Många kritiker menar att människor som förändrar liv med genteknik ”leker gud”. Det argumentet är av mer filosofisk karaktär och besvaras ibland med frågan huruvida vi är en del av naturen (då är GMO något naturligt) eller om vi är en åskådare av densamma. Ett exempel på bra GMO skulle exempelvis kunna vara ’golden rice’. ’Golden rice’ är som berikats med genen för betakaroten och utgör en indirekt källa för vitamin A. Det är svårt att säga att ’golden rice’ skulle vara något dåligt då den årligen räddar miljontals människor från blindhet som annars skulle orsakats av vitamin A-brist.

Ett nytt exempel på en intressant GMO-livsmedel är ris som genetiskt modifierats så att det innehåller mindre . Arsenik är annars ett utbrett föroreningsproblem när det gäller ris och grundämnet har kopplats till en ökad risk för i urinblåsan och en typ av hudcancer. För att få ner halterna av arsenik i riset har forskare överfört en gen från en svamp som omvandlar det giftiga arseniken till harmlösa substanser. Halten arsenik är ofta hög i ris från vissa delar av världen och kan halterna minskas kan detta ha stor betydelse för dem som annars äter mycket ris.

Journal of Hazardous Materials. Volume 362, 15 January 2019, Pages 383-393. Oryza sativa class III peroxidase (OsPRX38) overexpression in Arabidopsis thaliana reduces arsenic accumulation due to apoplastic lignification. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.09.029
error: Info: Innehållet är upphovsrättsskyddat !!