Blir man benskör av protein?

10 juli 2018
KATEGORI: Hälsa | Notis
KATEGORI: Hälsa | Notis

har ofta fått skulden får att orsaka benskörhet eftersom ett ökat proteinintag ökar kroppens utsöndring av kalcium. Ökar utsöndringen av kalcium i urinen brukar det i allmänhet betyda att skelettet kalkas ur. På senare år har vissa studier antytt att ett ökat proteinintag faktiskt även ökar upptaget av kalcium från tarmen. Kompenseras i så fall den ökade utsöndringen av det ökade upptaget?

I en ny studie på kvinnor undersökte man hur kalciumbalansen påverkades vid ett högt (20 energiprocent) och lågt (10 energiprocent) proteinintag. Resultatet visade att högproteinkosten ökade kalciumupptaget om kalciumintaget var lågt, men inte om det var högt. Slutsatsen blev att protein inte stör kalciumbalansen i kroppen.

error: Info: Innehållet är upphovsrättsskyddat !!