Den hälsobringande vitlöken

Näringsfysiolog (Fil. Mag.)
25 maj 2018

Vitlök är en urgammal kryddväxt och har använts som naturmedicin under tusentals år. De äldsta texterna om vitlök har man hittat på Sumeriska lertavlor som sträcker sig nästan 5000 år bakåt i tiden. Vitlök har använts i de mest skilda syften. Grekerna använde den för att öka fysiska prestationer och inom traditionell kinesisk medicin föreskrevs vitlök mot parasitangrepp, diarré och för att underlätta andning och matsmältning. I Indien användes vitlöken i behandlingen av hjärtsjukdom och ledproblem medan den i Europa användes för att lindra tandvärk och för att motverka förstoppning. Än idag har vitlöken ett gott rykte när det gäller främjandet av hälsa och som skydd mot infektioner. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de hälsoaspekter som vitlök anses vara förknippad med.

Intresserad av kost och näringslära? Då rekommenderar vi Svenska näringsakademins kurs om grundläggande näringslära Kostrådgivare (light)

Vilka hälsoeffekter har vitlöken?

Idag är vitlök omfattande studerat. Flera hundra vetenskapliga artiklar har publicerats om vitlökens effekter på hälsan. Alla har inte visat på positiva effekter, men i flertalet studier har man sett positiva effekter på många hälsomarkörer som blodfetter, blodtryck och risken för blodproppar. Vitlöken innehåller många biologiskt aktiva ämnen som kan ligga bakom de positiva effekterna. En av de bäst undersökta är en svavelinnehållande substans kallad allicin som bildas då vitlöken krossas eller hackas. Det finns även andra intressanta ämnen i vitlök men effekterna av dessa är mindre väl undersökta.

Skyddar vitlök mot infektioner?

En gammal huskur mot förkylning är att äta rå vitlök för ett snabbare tillfrisknande. Vitlök används också som infektionsförebyggande medel. Finns det någon sanning i folktron på vitlök? Man har gjort ett flertal studier på vitlök med lite olika utfall. Skillnaderna i utfall har förklarats delvis av att man i vissa studier använt vitlökspulver och i andra vitlökskapslar.

I en intressant studie delade man in försökspersoner i två grupper. Den ena gruppen gav man ett kapseltillskott innehållande vitlök. Den andra gruppen fick ett kapseltillskott utan vitlök. Efter tolv veckor summerade man antalet dagar försökspersonerna var förkylda. De som fick kapslarna utan vitlök var i genomsnitt förkylda 3,5 gånger så ofta som de som fick vitlökskapslarna. Förkylningarna gick också över snabbare i den grupp som fick vitlök. Denna studie tyder på att vitlök verkligen har en både förebyggande och lindrande effekt vid förkylningar. Vitlök verkar också ha en hämmande effekt på tillväxten av bakterien Helicobacter Pylori som finns i magsäcken hos många människor. Många som bär på bakterien får inga symptom av den, men hos vissa kan den ge upphov till magsår. Infektion av Helicobacter Pylori kan också öka risken för cancer i magsäcken under vissa förutsättningar. Vitlök verkar också kunna skydda och minska sjukligheten av många virussjukdomar som influensa och herpes. Dessutom verkar den även skydda mot svampinfektioner.

Vitlök och ledhälsa

Många som lider av olika typer av ledsjukdomar upplever att de blir bättre av att äta vitlök. Det vetenskapliga underlaget för vitlökens effekter vid ledsjukdomar som reumatism är dock ganska litet. Detta beror delvis på att vitlök inte är speciellt undersökt i dessa sammanhang. Eftersom vitlök har så många andra positiva effekter kan det dock vara värt att öka sitt intag av vitlök om man lider av reumatism eller andra autoimmuna sjukdomar. Som alltid är det bäst att konsultera behandlande läkare innan man experimenterar alltför friskt.

Vitlök och hjärt- och kärlhälsa

Vitlök har en positiv effekt på blodfetterna genom att halterna av den skadliga blodfettspartikeln LDL minskar. LDL brukar man också kalla för ”det onda kolesterolet” på grund av dess skadliga effekter på hjärta och kärl. Minskningen beror på att vitlök hämmar kroppens produktion av kolesterol. Studier har också visat att utsöndringen av kolesterol via gallan också ökar, vilket också minskar kolesterolhalterna i kroppen. Sammantaget gör detta att vitlöken förbättrar dina blodfetter. Vitlök innehåller också kraftfulla antioxidanter som skyddar kolesterolet i vårt blod mot kemiska förändringar. De kemiska förändringarna ökar risken för åderförfettning och hjärt-/kärlsjukdomar. Vitlök kan enligt vissa studier också ha en positiv effekt på insulinets funktion, vilket är positivt för blodsockerkontrollen och för att minimera risken för diabetes typ II.

Vitlök och cancer

Vitlök innehåller ju antioxidanter och dessa är inte bara positiva för hjärt-/kärlhälsan, men även för vårt skydd mot cancer. Provrösstudier på vitlök har visat att den kan motverka tillväxten av vissa typer av tumörer och kan även direkt döda cancerceller. När det gäller vitlökskonsumtion och cancerrisk lyser sambanden med sin frånvaro. Men kanske kan vitlök ändå ha en viss skyddande effekt?

Vilken form av vitlök är bäst?

Vitlök förekommer i många olika former. Den finns som färsk, lagrad och i pulverform. I vilken form man intar vitlöken kan påverka effekten. I de studier där man har använt vitlökspulver har man fått störst variationer i resultaten då man har studerat blodfettsänkande och blodproppsupplösande effekter. Orsaken till variationerna beror antagligen på hur pulverberedningarna har framställts. Ibland har vitlöken utsatts för höga temperaturer, vilket kan minska innehållet antioxidanter och andra aktiva ämnena. Tillagning kan också minska effekten av vitlök. Därför bör man välj färsk vitlök eller möjligtvis skivad, lagrad vitlök. Använder du vitlök i matlagningen kan det vara en god idé att tillsätta den strax innan maten tas bort från spisen. Detta för att de hälsobefrämjande ämnena i vitlöken inte ska brytas ner i för stor utsträckning. Baksidan av en alltför stor konsumtion av rå vitlök är att det kan öka risken för magbesvär, men även för att man ska utveckla rena intoleranser.

Hur mycket vitlök krävs det för att få en positiv effekt?

I de flesta studier på människor har man använts sig av mellan ett halvt och ett gram vitlök per dag. Det är alltså inga orimliga mängder det handlar om och ofta använder man sig av mer vitlök än så när man smaksätter rätter. Det är alltså inget problem att få i sig tillräckligt med vitlök för att få alla positiva hälsoeffekter som vitlöken ger. Ät mer vitlök!


Vitlök stärker din motståndskraft mot infektioner – motarbetar virus, bakterier, svampar och parasiter.

Vitlök är bra för hjärtat – motverkar proppar, minskar blodtryck och blodfetter.

Färsk vitlök ger störst effekt – men för högt intag kan ge intoleranser.

Vill du lära dig mer om näringslära?

Jobbar med hälsa eller bara är intresserad? Då är våra utbildningar för dig. Svenska Näringsakademin har utbildat över 2500 licensierade kostrådgivare sedan 2005. Utöver kostrådgivare så utbildar vi även certifierade coacher, hälsoinspiratörer och rådgivare idrottsnutrition.

error: Info: Innehållet är upphovsrättsskyddat !!